Három művész kiállítás (2011)

Megnyító

„Három, életkorban egymáshoz közelálló, hasonló élettapasztalatokkal bíró művésznő alkotásait láthatjuk most a Vízivárosi Galériában. Műveik hátterében ott húzódik az anyaság, a kisgyermekek világa, – a háztartás, az óvoda és a játszótér Bermuda háromszöge, ami azonban egyiküknél sem nyomasztó vagy félelmetes, sokkal inkább elvarázsoló, egy más téridő dimenzióba, metafizikai térbe vagy a mítoszok és mesék világába repítő. A festőnők műveit a város, az épített környezet metaforikus használata köti össze. Eltérő intellektuális és lelki alkatuknak megfelelően azonban különböző módon használják e motívumot belső világuk megjelenítésére, felépítésére. Az utca közege, a gyermeki világ és a személyes, családi életre való rejtett utalások Somogyi Emese szobraiban is megjelennek. Nála nem a monumentális építészeti fragmentum vagy az örvénylő tér, hanem az apró, kézi mintázással létrehozott és antropomorfizált, szimbolikusan értelmezett hétköznapi tárgy vagy növényi motívum a kiindulási pont.

Nincs racionális, absztraháló elemzés és nincs más világokba, mesei birodalmakba csábító érzéki utazás. Intim, a hétköznapi, személyes életünket egy-egy sarkított, redukált szituációban, képletben megragadó kisplasztikáinak – ahogy ő mondja – a „szöszölés”, a női házimunkákra emlékeztető, félig öntudatlan kézmozgás az alapja. Először, hétköznapi élete melléktermékeként, szinte a „mindennapok hordalékaként”, viaszból, kezének melegével formálja meg kicsiny szimbolikus tárgyait, cipőit és virágait. Majd egymás mellé, egy-egy kompozícióba, szituációba rendezi őket, melyek azután a bronzba öntött és kőtalapzatra helyezett végső változatban hol egy-egy eseményt, mozdulatsort megragadó életképpé, hol csoportportrévá, leggyakrabban emberi viszonylatokat megjelenítő modellekké állnak össze. A talapzat a tér megteremtésének és az általánosításnak az eszköze, némelyikük – például a Zengő című – természetben talált kő. Az elrendezés és a cím antropomorfizálja a tárgyakat és virágokat, ám az egyes motívumok és kompozíciójuk nyitott, ezért többféle jelentést is sugallhatnak. Így például a copfos kislányfejre és növényi termésre egyaránt emlékeztető organikus forma sugaras elrendezése egyszerre idézi fel egy ugró kislány mozgásának fázisait és a Napot a Futurista röppálya című szoborban. Pendant-jában, a Futurista lépésekben Emese a futurista mozgásfázisokat metafizikusmozdulatlanságba merevítette, eldönthetetlen, hogy a lányka cipők egy mozgássort vagy egy meccs végét jelenítik-e meg, hiszen már minden mezőn áll valaki. . A modellszerű szituációt hordozó konceptualista szobor egyszerre idézi meg a gyermeki ugrójátékot és a felnőttek élet-halál csatát idéző sakkját, egyszerre sugallva a lehetőségek végtelenségét és reménytelen hiányát, miközben Balla Balkonon futkározó kislányának lábát is emlékezetünkbe idézi. Az Együttállás tulipánra vagy nyílvégre emlékeztető formái egyszerre értelmezhetőek virágos mezőnek, ellenséges phallanxnak, közösségnek, tömegnek vagy akárcsak dekoratív mintának. A látszólag életképszerű együttesek szinte mindig személyes utalásokkal terhesek. Így például a Futurista lépések gyermekcipőjének modellje természetesen a művésznő lányáé volt, ilyen módon a játék metaforikusan is gyermekéhez kötődik. Ugyanígy kislányához kapcsolódik a Futurista röppálya íve is. A Várakozás filozófiája nemcsak a buszmegálló hétköznapi jelenetét, a férfi-nő-gyermek viszonylatait idézi meg, de egy nemrég bekövetkezett szörnyű baleset halottainak is emléket állít. Örömtelibb eseményre utal az Egy vízitúra pecsétje című szobor. Első látásra akár a vízitúrázás emlékműve vagy sportdobogója is lehetne. Valójában up to date nászajándék egy családi párnak, akik evezőtúrán ismerték meg egymást. A játékosan piedesztálra állított sátor, ilyen módon az otthon enyhén ironikus, törékeny jelképeként akár a megállapodott, családi életformát is dicsőíthetné az alant kenuval és evezőkkel jelzett nomád, szingli léttel szemben. De nyilván a család hajójának navigációjával kapcsolatos nehézségeket is jelzi.”           

Sturcz János /részlet/


Legújabb munkáim

Bejössz? Készült: author icon Emese 2023-10-15 | nincs hozzászólás
Fészek Készült: author icon Emese 2023-10-15 | nincs hozzászólás
Elmerülés Készült: author icon Emese 2023-10-15 | nincs hozzászólás

További munkáim:

Jancsi a Vitéz Készült: author icon Emese 2019-07-01 | nincs hozzászólás
Éva Készült: author icon Emese 2015-07-22 | nincs hozzászólás
Erre és tovább Készült: author icon Emese 2023-10-15 | nincs hozzászólás

Legkedveltebb szobrok

Titokzatosság Készült: author icon Emese 2023-10-15 | nincs hozzászólás
Bejössz? Készült: author icon Emese 2023-10-15 | nincs hozzászólás